Συμμετοχή στην Έρευνα Πανδημίας

Στα πλαίσια της εποχής που ζούμε, το γραφείο μας διεξάγει έρευνα σε σχέση με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψυχική υγεία των ατόμων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας ως τροφή προς σκέψη και παρακολούθηση για όλους μας.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο που μπορείτε να συμπληρώσετε ανώνυμα προκειμένου να συμμετάσχετε και εσείς.