Η πίστη σώζει…

Ο Απόστολος Παύλος ορίζει την πίστη ως εξής: “πίστη είναι απόλυτη βεβαιότητα και ασάλευτη πεποίθηση, ότι εγώ ο πιστός θα απολαύσω στο μέλλον αγαθά τα οποία τώρα δεν υπάρχουν, φαίνεται πως δεν υπάρχουν, αλλά τα ελπίζω, τα περιμένω δηλαδή με ζωντανή ελπίδα, περιμένω να πραγματοποιηθούν και να τα απολαύσω.” Είναι πολύ σημαντικό να μη χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας και με τον τρόπο αυτό να βλέπουμε το μέλλον ακόμα και αν βιώνουμε ένα δύσκολο παρόν. Σύμφωνα με έρευνες η πίστη παίζει πολύ θετικό ρόλο στην ψυχική μας υγεία. Η πίστη βοηθά τον άνθρωπο να δώσει ένα νόημα στη ζωή του και μέσω αυτού να αντιμετωπίζουν με διαφορετική ματιά τα προβλήματα που προκύπτουν. Η πίστη σώζει. Ας διατηρήσουμε λοιπόν μέσα μας την πίστη, πρώτα απ’ όλα στον ίδιο μας τον εαυτό και τις δυνάμεις μας.