Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στους ενήλικες;

ADHD Abbreviation ADHD in multicolored letters on a white background with a stethoscope ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δεν περιορίζεται μόνο στην παιδική ηλικία, όπως μπορεί να υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση. Το 30% έως 70% των παιδιών με ΔΕΠΥ θα εξακολουθήσουν να έχουν συμπτώματα και στην ενήλικη ζωή τους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλοί ενήλικες που δεν έλαβαν διάγνωση κατά την παιδική τους ηλικία αλλά φέρουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ και ταλαιπωρούνται από αυτά κατά την ενήλικη ζωή. Τα συμπτώματα συχνά είναι πιο εμφανή τότε και δημιουργούν προβλήματα στην επαγγελματική ή τη συζυγική τους ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα επηρεάζουν τους ενήλικες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που επηρεάζουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, η υπερκινητικότητα τείνει να μειώνεται στους ενήλικες, ενώ η απροσεξία τείνει να παραμένει καθώς αυξάνονται οι πιέσεις της ενήλικης ζωής. Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στους ενήλικες τείνουν επίσης να είναι πολύ πιο διακριτικά από τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως τα ακόλουθα είναι τα βασικά συμπτώματα που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ σε ενήλικες:

 • απροσεξία και έλλειψη προσοχής στη λεπτομέρεια
 • ξεκινoύν συνεχώς νέες εργασίες πριν ολοκληρώσουν τις παλιές
 • φτωχές οργανωτικές δεξιότητες
 • αδυναμία εστίασης ή ιεράρχησης
 • χάνουν ή να τοποθετούν λανθασμένα τα πράγματα τους (πχ. κλειδιά μες στο ψυγείο!!)
 • κακή μνήμη
 • ανησυχία και νευρικότητα
 • δυσκολία να σιωπήσουν και να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν
 • συχνά διακόπτουν τους άλλους
 • εναλλαγές διάθεσης, ευερεθιστότητα και εύκολος θυμός
 • αδυναμία αντιμετώπισης του άγχους
 • ακραία ανυπομονησία
 • ανάληψη κινδύνων σε δραστηριότητες, συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική ασφάλεια ή η ασφάλεια των άλλων – για παράδειγμα, επικίνδυνη οδήγηση